חודשי מתחדש

Base

מנהל 1
249
99 לחודש
  • עד 300 מוצרים
  • 100 סליקות לחודש
  • תמיכה ותחזוקה שוטפת

Advanced

עד 5 מנהלים
349
99 לחודש
  • עד 1,000 מוצרים
  • 300 סליקות לחודש
  • תמיכה ותחזוקה שוטפת
Popular

P r o f e s s i o n a l s

מעל 10 מנהלים
549
99 לחודש
  • מעל 2,000 מוצרים
  • 500 סליקות לחודש
  • תמיכה ותחזוקה שוטפת